Att Ulrika är ett kvinnonamn känner nog de flesta svenskar till. Att det också är ett egennamn i bemärkelsen att det titulerar en by i Östergötland känner säkert färre till. Den här artikeln berättar på ett överskådligt sätt om byn.

Geografiskt läge

Ulrikas exakta position är 40 kilometer söder om staden Linköping. Den tillhör Östergötlands län, Linköpings kommun samt sist men inte minst Ulrika:s distrikt. Arean är 35 hektar. Det är inga problem att i en gps slå in Ulrika och få en korrekt vägbeskrivning, däremot är det svårt att använda svarstjänster där man berättar för mobilen att man vill få vägbeskrivning. Det här beror på att namnet kan förväxlas med Ulrika, som tidigare nämnt är ett vanligt kvinnonamn. I lokalt tungomål så betonar man ortens namn som “Ull-rika” och inte som kvinnonamnet till mångas förvåning. Man kan därför inte räkna med att utländska gäster förstår att det är en skillnad, då knappt många svenskar förstår att ortens namn har en särpräglad betoning. Dock ska man inte sticka under stol med att de flesta förstår vad du menar om du i samma mening uttrycker att det är en by och inte en människa du syftar på.

Tätort eller icke-tätort

Staten beordrar kontinuerligt Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån (SCB) att kartlägga demografi och migrationer i och mellan vissa regioner. Detta gör att orten Ulrika precis som många andra byar i Sverige pendlar mellan att kategoriseras som antingen tätort eller småort. Rent generellt så åtnjuter människor i tätorter en högre medborgerlig service än de som bor i småorter. Busslinjer och postkontor anpassas ofta efter var efterfrågan finns, och den är så gott som alltid högre i tätorter än i småorter.

Service i Ulrika

I orten Ulrika finns en skola, en kyrka, en bensinstation, ett museum och ett äldreboende. De flesta pendlar fyra mil fram och tillbaka till Linköping för att jobba då arbetsmarknaden inte är speciellt stor i Ulrika i jämförelse med den i sammanhanget stora staden Linköping. Om man vill göra ett fynd som privatperson så kan man spara en del pengar  genom att välja fast pris vilket är bra för den som vill ha en buffert att vända sig till om det blir oväntade avgifter och betalningar.

Varför bo i Ulrika?

Orten har en anrik historia och anlades för ungefär 280 år sedan vilket innebär att en familj som bott där sedan den tiden kan ha sett ungefär 10-14 generationer växa fram om man utgår från att de flesta får barn i 20-40 års-åldrarna. Om man bor i Ulrika så har man naturen runt husknuten och man har varken störande trafik eller konstellationer av människor som för busliv om nätterna. Helt enkelt en sömnig avfolkningsort i paritet med storstaden Linköping där idéer utvecklas.

shuttle