Ulrika socken har närhet till sjöarna Sommern och Dögen. Det är ett spännande landskap som döljer många hemliga håligheter i jorden och i bergen. Ulrika socken med omgivning har en kuperad terräng med många sjöar. Bergshöjderna är varierande men kan nå 241 möh. Ulrika är värt att besöka. Det finns två naturreservat i socknen. Det är Ycke urskog och Kottebo som båda har skog som behöver skyddas av olika skäl. Ulrika ligger på urberg och där finns flera grottor som ligger i urberget. Det kan hända att det finns fler grottor än de man känner till. Den grotta som är längst som man känner till är Solltorpsgrottan.

I ett spännande landskap som Ulrika socken och kringliggande socknar är det fint att ha en sommarstuga. Är det någonstans det är fint att bygga med tryckimpregnerat virke en fin altan till sommarstugan så är det nära Ulrika by.

Solltorpsgrottan är en sprickgrotta i urberget. Det vill säga den har uppstått när urberget spruckit. 3,5 km norr om Ulrika socken ligger grottan. Den har två ingångar, den ena besvärligare än den andra. Den största ingången är ett 3 meter djupt hål rakt ner i marken. Med hjälp av ett rep som man hängt upp där sen gammalt så kan man ta sig ner i grottan. Där nere finns en korridor i grottan som är rymlig och är ungefär 2,5 m hög. Korridoren förbinder de två ingångarna med varandra.

Solltorpsgrottan har nära till väg 610 som går mellan Ulrika och Lövingsborg. Där går också Östgötaleden föbi.

Från Östgötaleden, via en sidostig som är tydligt skyltad når man Solltorpsgrottan men också Trevångingsgrottan som ligger på andra sidan vägen.

Trevåningsgrottan är 11 meter lång och 4 meter djup. Den är också en grotta som bildats för att urberget spruckit när inlandsisen drog sig tillbaka. Den ligger i Linköpings kommun. Den ligger ca 3 km från Ulrika vid Solltorp. Det är bara 200 meter mellan Solltorpsgrottan och Trevångingsgrottan.

Grottan har två ingångar som är trånga. Under jorden består grottan av underjordiska trånga gångar och små underjordiska salar.

Grottans tre största salar ligger på olika höjd och därför har man döpt grottan till Trevåningsgrottan.

Trollegater naturreservat är också värt ett besök. Det ligger nära Rimfosa i Kinda kommun. Reservatet är väl förberett för turister för där finns grillar, toa och vandringsleden Östgötaleden. Den vägen kommer man till Trollegater som består av ett antal grottor i urberget. Den längsta grottan är en lång gång om 140 meter. Den är 5 meter djup. Det finns flera andra grottor i området varav 6 av dem är besöksvänliga. De andra är det inte.

Trollegatergrottorna är bland de största grottorna som finns i Svenska urberg.

Förr i tiden trodde man att det bodde troll i grottorna. Bergakungens sal fanns nog här.

shuttle