Vadstena ligger vid Vätterns nordöstra strand i det historiska Östergötland. Genom seklerna har Vadstena varit skådeplatsen för många dramatiska händelser i vår historia, från folkungatid, över Birgittakloster till Gustav Vasa, reformation och Vadstenabuller till att idag vara en gemytlig småstad med många historiska landmärken.

Vadstena Kloster

Kung Magnus Eriksson och hans drottning Blanka testamenterade 1346 Vadstena kungsgård, det så kallade Bjälboättens palats, till Heliga Birgitta för att hon där skulle kunna starta sin klosterrörelse. Påven gav sitt tillstånd till Birgittinorden först år 1370, och klostret invigdes 1384. Under ett par sekel levde klosterrörelsen i Vadstena i högsta välmåga. Rörelsen spred sig och systerkloster öppnades på fler platser, bland annat i Nådendal och Danzig.

Klosterverksamheten i Birgittas tappning förenade både ett nunnekloster och ett munkkloster. Högste ledare var dock en abbedissa för båda avdelningarna. Som brukligt för kloster var även Vadstenas kloster ett lärdomscentrum dit bland annat ogifta adelsfröknar kunde bege sig för att ta del av kunskapsspridningen. Man startade även en vårdinrättning under klostrets första tid.

1527 infördes reformationen i Sverige och klosterverksamheter förbjöds. Dock fick Vadstena kloster leva vidare med sina systrar och bröder. Nya noviser fick till och med enrolleras efter godkännande av kungen. Eftersom reformationen gick ryckvis under Vasasönernas olika preferenser, upphörde inte klosterverksamheten i Vadstena förrän 1595. Munkarna blev först utdrivna och blev antingen lärare, präster eller läkare. Systrarna skingrades till olika Birgittakloster eller gav helt enkelt upp nunnelivet och kunde ansöka om att få gifta sig.

1935 kom Birgittinorden tillbaks till Vadstena där de slog sig ned utanför det gamla klosterområdet. 1963 anslöt de sig till klostret Maria Refugie i Nederländerna och från 1988 hade de återigen ett självständigt kloster i Vadstena, vilket från 1991 är ett abbedisskloster.

Vadstena Slott

Ett av norra Europas finaste renässansslott är Vadstena slott. Slottet är även en av de vackraste Vasaborgarna. Gustav Vasa lät börja bygga slottet 1545 som en försvarsanläggning mot danskar och smålänningar men senare skulle det komma att bli hertigresidens för prins Magnus, Gustav Vasas tredje son och hertig av bland annat Östergötland.

Vadstena slott blev skådeplatsen för det så kallade Vadstenabullret i december 1559. Skandalen handlade om att den unga Cecilia Vasa blev påkommen med herrbesök på rummet, något som hennes eldfängde bror Erik blåste upp till en stor skandal, istället för att diskret tysta ned händelsen.

Vadstena med sin rika historia, och för den delen hela Östergötland, lämpar sig för åtskilliga företag inom turistnäringen. Må det vara historiskt inriktade caféer, guidade turer, turistinformatörer eller auktionskammare. Har du själv en företagsidé på gång kan du här få lån till företag i uppstartsfasen. Turistnäringen i Sverige växer år för år, och det finns förmodligen plats för många fler företag inom branschen.

Vadstena slott var även platsen där Karl XII och hans syster Ulrika Eleonora fick återse varandra efter 16 år. Prinsessan hade evakuerats från Stockholm till Vadstena dit kungen kom för att träffa henne under ett par dagar. Syskonen talade länge med varandra, gick i mässan tillsammans och skiljdes återigen då kungen var mycket upptagen av att planera för sitt fälttåg mot Norge. Idag innehåller Vadstena slott landsarkivet.

shuttle