Nedan kan du läsa mer om Ulrika Eleonora den yngre och hennes liv under 1700-talets Sverige. Ulrika Eleonora den yngre kan lätt förväxlas med sin mamma, Ulrika Eleonora den äldre. Åtminstone när en bara läser namnet utan ett specifikt sammanhang. De här texterna handlar i alla fall om Ulrika Eleonora den yngre som föddes i slutet av 1600-talet.

Om Ulrika Eleonora

Här kan du hitta en kort ruta med information om Ulrika Eleonora. Och vill du ha mer detaljerad information kan du bara fortsätta läsa. Ulrika Eleonora föddes den 6 januari 1688 som dotter till Ulrika Eleonora av Danmark och Karl XI. Hon regerade i Sverige mellan 1719-1720. Hon var egentligen inte den av hennes syskon som i efterhand beskrivits som mest högljudd eller karismatiskt. Men på grund av att hennes bror Karl XII inte var gift eller verkade ha några som helst planer på att ta över tronen så fick hon regera en period ändå.

Hon gifte sig 1715 och planen var att hon skulle flytta med sin make Fredrik av Hessen till just Hessen efter giftermålet. Och därmed vara ute ur leken om vem som skulle ärva tronen, vilket de andra i skaran som stod på tur hoppades på. Men så blev inte riktigt fallet. Till en början blev det som de övriga inblandade hade hoppats. Fredrik av Hessen och Ulrika Eleonora verkade lyckliga och de levde tillsammans. Det var först när Ulrika Eleonoras bror Karl XII dog som hon mer eller mindre var tvungen att ta över som regent genom arvsrätten. Därefter regerade hon en kortare period, något som ändå verkar ha gått ganska bra enligt historieböckerna. Däremot tog hennes make Fredrik av Hessen över ganska snabbt efter det. Han verkade aldrig ha varit riktigt nöjd med att hon regerade samt att han hellre ville att hon skulle fokusera på annat. Hon lär ha uttalat sig om något i stil med att när han får makten får han också mycket större frihet.

Hennes make Fredrik av Hessen tog sig stora friheter. Han hade bland annat en helt öppen affär med hovdamen Hedvig Taube som Ulrika Eleonora helt enkelt tvingades att acceptera. Det ryktas också om att Fredrik av Hessen och Hedvig Taube fick barn ihop. Något som Ulrika Eleonora och Fredrik av Hessen aldrig fick.

Däremot var Ulrika Eleonora till skillnad från många andra kungligheter både före och efter hennes egen tid väldigt omtyckt av adeln och delvis också av folket. Det sägs ha berott på hennes fromma uppsyn och att hon hade en förmåga att lyssna på andra. Hon föredrog senare i sitt liv att inte socialisera sig på samma sätt som andra kungligheter, utan hon valde att läsa böcker och umgås med sina närmaste vänner.

shuttle