En av grannorterna till Ulrika är Linköping. Om du är mer intresserad av att läsa om aktiviteter som du kan göra i Ulrika bör du fortsätta läsa texter på den här sidan om den orten. Här nedan kommer du kunna läsa mer om Linköping.

Linköping

Staden som på många sätt beskrivits som flygplanets vagga är också välkänt för att vara en militärstad. Med sin flygskola som sedan blev flygflotta och som militären var väldigt nöjda med. Det är också en av anledningarna till att Linköping har två flygplatser. SAAB har också varit mycket delaktiga i utvecklingen kring flygplatserna och Linköping som flygstad.

Dessutom har Linköping allt sedan kyrkan fick stort inflytande både haft ett läroverk och senare också ett universitet. Idag anses Linköping vara en av de större studentstäderna. De har byggts nya stadsdelar för studenter och universitet har mycket gott ryckte. Här kan du läsa

shuttle