Välkommen till Ulrika

Trafiksäkerhetsmöte Ulrika

Hem

Arkivet

Bilder

 

Bengt Adelsköld inledde mötet

Foto: Christer Sandberg

Ulf Wincrantz från VV och L-G Engdahl ur Byalaget

Foto: Christer Sandberg

Hans Sävenhed från VV

Foto: Christer Sandberg