Välkommen till Ulrika

Eleonora II

Hem

Arkivet

Bilder

Bildalbum om vår senaste kolmila

Diskussion om hur det ska gå till.

Foto: Christer Sandberg

Själva mitten, och botten. Ännu fattas en hel del innan det blir en mila

Foto: Christer Sandberg

Jonas hjälper naturligtvis till med klyvning av ved till milan

Foto: Christer Sandberg

Bengt-Inge tar de lite grövre bitarna

Foto: Christer Sandberg

40 kubikmeter ved ska kolas. Det tar en stund att lägga upp

Foto: Christer Sandberg

Själva tändningen. Elden skjuts in till mitten av milan.

Foto: Christer Sandberg

Ibland kan en mila "slå". Det är när de brännbara gaser som bildas i milan tänder. Resultatet blir en puff

Foto: Christer Sandberg

En kolare måste naturligtvis ha en koja.

Foto: Christer Sandberg

Chefskolaren berättar om hur det går till att kola en mila

Foto: Christer Sandberg

Nu ryker det som det ska

Foto: Christer Sandberg

På skorstenen rinner tjära och vatten

Foto: Christer Sandberg

Vägvisaren vid infarten

Foto: Christer Sandberg

Nu ska milan snart dämmas, strypas till den slocknar

Foto: Christer Sandberg

Som synes blir det en hel del kol. Det är många säckar på vagnen

Foto: Christer Sandberg

Ett mycket dammigt arbete. Säkerligen är de som arbetar med kolet svarta in på bara skinnet

Foto: Christer Sandberg

Kolet krossas till lämpliga bitar

Foto: Christer Sandberg

Så här ser det ut inne i mitten på milan när den kolat klart

Foto: Christer Sandberg

Besökare från Vårdnäs

Foto: Christer Sandberg

En lägereld är ett måste liksom kaffepannan

Foto: Christer Sandberg

Ännu har inte milan ändrat form så mycket

Foto: Christer Sandberg