Välkommen till Ulrika

Bilder på vår nya Internetförbindelse

Hem

Arkivet

Bilder

 

Vigo Andersson bidrog med mobilkran för resning av den nya masten

Foto: Christer Sandberg

En bra början. En bit väg och en plan med någon gjuten grej

Foto: Christer Sandberg

Markankare för stagvajer?

Foto: Christer Sandberg

Vad detta är går inte att sia om men det kan vara det masten ska stå på

Foto: Christer Sandberg

Teknikboden sedd bakifrån. Vad ska propellern vara till tro?

Foto: Christer Sandberg

Teknikboden sedd framifrån

Foto: Christer Sandberg

Några sektioner till den nya masten

Foto: Christer Sandberg

Ännu fler sektioner

Foto: Christer Sandberg

Lite övriga detaljer till masten

Foto: Christer Sandberg

Mastbasen. På den här ska hela masten vila, tror vi

Foto: Christer Sandberg

Vem som ägde kranen rådde det inga tvivel om

Foto: Christer Sandberg

En hydraulcylinder modell grov sköter om resningen av bommen

Foto: Christer Sandberg

Bommen går att skjuta ut i flera sektioner

Foto: Christer Sandberg

Här är det på gång. Kranen är rest men bommen är inte utskjuten ännu

Foto: Christer Sandberg

Vid lyft på höga höjder förenklas arbetet av en tiltbar hytt

Foto: Christer Sandberg

Lilla vinschen. Är den till för egenbärgning om man skulle köra av vägen?

Foto: Christer Sandberg

Antennerna som sitter högst upp i masten

Foto: Christer Sandberg

Första sektionen på väg upp

Foto: Christer Sandberg

Strax på plats

Foto: Christer Sandberg

Nu är det nära

Foto: Christer Sandberg

Där sitter den på propellern

Foto: Christer Sandberg

Vajerfäste i masten

Foto: Christer Sandberg

Vajern måste ha rätt spänning för att undvika sned belastning

Foto: Christer Sandberg

Mastfoten som vilar på propellern

Foto: Christer Sandberg

Och så var det bara att klättra på. Tröttsamt kanske

Foto: Christer Sandberg

Utsikt på jobbet. Halva masten är uppe och nästa halva på väg

Foto: Christer Sandberg

Arbete på hög höjd verkar inte bekymra dessa båda herrar

Foto: Christer Sandberg

Tittar man upp ser man en liten glugg. Det är högst upp, cirka 90 meter vertikal korridor.

Foto: Christer Sandberg

Här bakom finns masten. I stort sett inuti tallen längst bort

Foto: Christer Sandberg

Till vänster om tallen syns masten lite grann. En utmaning för Utsikt

Foto: Christer Sandberg

Här var det kablar. Nu hänger de på plats.

Foto: Christer Sandberg

Många kablar blir det och tjocka är de. Man kan misstänka att antennerna är diesldrivna.

Foto: Christer Sandberg

Ja, kablar anammat. Det är högt om man tittar invändigt men uppåt strävar de. Som bönstjälken Jack klättrade på.

Foto: Christer Sandberg

Vår nya utsikt över Lasses tak

Foto: Christer Sandberg

Det här blir inte lätt att ta sig förbi och det är just det som är meningen

Foto: Christer Sandberg

Det var just inga Ampere i den här änden

Foto: Christer Sandberg

Stolpen är nu försedd med en antenn som pekar mot masten

Foto:Christer Sandberg

Själva antennen. Den ser inte mycket ut för världen men den fungerar

Foto:Christer Sandberg

Här kan man se de två antenner som finns i masten. Den ena kommunicerar med Brokind och den andra med stolpen i byn

Foto:Christer Sandberg

Genom den här lilla lådan ska alla signaler gå

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Skum bild men den visar i alla fall att det finns förbindelse

Foto: Inga-Lill Gustafsson

De två blocken med röda märken innehåller 50 platser var

Foto: Inga-Lill Gustafsson