Välkommen till Ulrika

Nationaldagen 2009

Hem

Arkivet

Bilder

 

Körsång till ackompanjemang av Christian

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Flaggan hissas

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Kantor Maj Kristing Heldahl från Bergen i Norge. Hon har tillsammans med sin mamma broderat den fina dräkten

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Paret Kristing Heldahl från Bergen i Norge

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Kören Sanctus

Foto: Inga-Lill Gustafsson