Välkommen till Ulrika

Bygdedagar 2006

Hem

Arkivet

Bilder

Om vår bygdehelg 2006

En nybyggd kolarkoja där kolaren som sköter "Eleonora II" ska bo

Foto: Christer Sandberg

Så här ser kolarkojan ut inuti. Och så luktar den gott av kåda.

Foto: Christer Sandberg

Kolarkoja och mila i närheten av varandra

Foto: Christer Sandberg

Inte riktigt klar.

Foto: Christer Sandberg

För att milan ska ta sig måste drag skapas. Det görs med eld under skorstenen

Foto: Christer Sandberg

Chefskolare Janne berättar hur en mila skapas och kolas

Foto: Christer Sandberg

Stig med geväret sköt dopsaluten

Foto: Christer Sandberg

Eld som ska föras in till milans mittpunkt förebereds

Foto: Christer Sandberg

Här kan man se hela tändkanalen med elden som ska skapa drag längst bort

Foto: Christer Sandberg

Det blir cirka 300 grader varmt i kolningszonen. Rökgaserna som bildas brinner när de kommer i kontakt med luftens syre

Foto: Christer Sandberg

Å här ser det ut efter en "puff" som fick åskådarna att hoppabaklänges.

Foto:Christer Sandberg

Till milan kom besök från Vårdnäs. Janne, chefskolaren, kommer därifrån och hade bjudit in till visning. I besöket ingick en kort guidning i Källeryd

Foto: Christer Sandberg

Som synes var inte vädret med oss den här dagen. Regn och ibland åska

Foto: Christer Sandberg

Utanför kolarkojan brinner en eld där bland annat kaffe och kolbullar lagas till.

Foto: Christer Sandberg

Milan är lite spetsigare nu. Kolningen går som planerat och kan vara klar till helgen

Foto: Christer Sandberg

Snart har det rykt klart. Till kvällen 17/8 ska den dämmas som det heter. Sedan ska den svalna.

Foto: Christer Sandberg