Välkommen till Ulrika

Bygdehelg 2005

Hem

Arkivet

Bilder

Bilder från våra bygdedagar 2005

Vägvisning in till Källeryd

Foto: Christer Sandberg

Bertil Andersson hälsar välkomna till bygdedagen.

Foto: Christer Sandberg

Roxenbälgarna underhåller

Foto: Christer Sandberg

Sångaren i Roxenbälgarna

Foto: Christer Sandberg

Publiken lyssnar på Roxenbälgarna

Foto: Christer Sandberg

Ett välfyllt mjölkbord. Tyvärr fick inte ägglådan plats idag.

Foto: Christer Sandberg

Nisse med mjölkbilen på väg mot mejeriet

Foto: Christer Sandberg

En hästskjuts. Notera de fina lyktorna på vagnen

Foto: Christer Sandberg

Publiken beundrar de gamla fordonen

Foto: Christer Sandberg

En till hästdroska med Bertil Andersson som resenär

Foto: Christer Sandberg

Bertil och Hasse beundrar ett snidat konstverk

Foto: Christer Sandberg

Gångtröskverkets drivning. Den ena hästen fick så småningom tas ur drift

Foto: Christer Sandberg

Interriör från en av byggnaderna där ett gammalt kök är uppbyggt

Foto: Christer Sandberg

Själva tröskverket som drivs av hästen utanför

Foto: Christer Sandberg

Tröskning. En mörk bild men det gick inte att få den bättre

Foto: Christer Sandberg

Ett annat, något yngre, tröskverk.

Foto: Christer Sandberg

Här startas tjärkokningen.

Foto: Christer Sandberg

Här syns det slutna kärlet där tjäran framställs

Foto: Christer Sandberg

Här kommer tjäran ut. Det ryker duktigt men det luktar gott

Foto: Christer Sandberg

Göran från Ulrika handarbete med sin försäljning

Foto: Christer Sandberg

En Triumph TR 6 med picnickorg

Foto: Christer Sandberg

Det här är grunden för en kolmila

Foto: Christer Sandberg

Ove och Tony fixar kolbullar

Foto: Christer Sandberg

Ett exemplar av Munktells traktorer

Foto: Christer Sandberg

En motorsåg av den lite äldre modellen.

Foto: Christer Sandberg

Ryker bara lite vid start

Foto: Christer Sandberg

Bertil med protokollet från omröstningen av dagens fordon

Foto: Christer Sandberg

Nummer ett. En traktor i nyskick. tilverkad av Volvo

Foto: Christer Sandberg

Nummer två. En 1936 Ford 51

Foto: Christer Sandberg

Nummer 3:

Nummer 3. En 1959, VOLVO P 83001

Foto: Christer Sandberg