Välkommen till Ulrika

Några bilder från vår butik. Kom gärna och besök oss för se ännu mer vad som finns.

Hem

Arkivet

Bilder

Butiken med fiket

Fiket med den gamla lanthandlardisken

Foto: Christer Sandberg

Interiör från fiket

Foto: Christer Sandberg

En gammal lanthandlardisk som kunde innehålla allt som behövdes

Foto: Christer Sandberg

Telefonhistoria. Tre minuter var en gräns för det som ansågs anständigt att ringa.

Foto: Christer Sandberg

Deltagare i butiksföreningens årsmöte 2007

Foto: Christer Sandberg

Här var det styrelsearbete

Foto: Christer Sandberg

Butiksföreningens styrelse.

Foto: Christer Sandberg

Stående fr v Johan Rooth, Erika Karlsson, Johan Westergren, Arne Svensson. Sittande fr v Maud Thorsson, Bengt Adelsköld, Ingvald Frassevik, Joel Nilsson