Välkommen till Ulrika

Brandkårsövning 09-04-21

Hem

Arkivet

Bilder

 

En bil på sidan, två vuxna och ett barn inblandade. Så var utgångsläget.

Foto: Christer Sandberg

ulrikainfo.se

Föraren av bilen ligger lite illa till men det löser brandkåren

Foto: Christer Sandberg

ulrikainfo.se

Bilen säkras för att inte riskera att välta under räddningsinsatsen

Foto: Christer Sandberg

ulrikainfo.se

En av brandkillarna är inne hos passageraren i baksätet. Bara skorna syns på passageraren

Foto: Christer Sandberg

ulrikainfo.se

Baksätespassageraren är på väg ut ur bilen till en väntande ambulans.

Foto: Christer Sandberg

ulrikainfo.se

Och här kommer den lille medborgaren på väg mot ambulansen

Foto: Christer Sandberg

ulrikainfo.se

Slutgenomgång och dragande av diverse slutsatser och lärdomar

Foto: Christer Sandberg

ulrikainfo.se