Välkommen till Ulrika

Hembygdsföreningens vårutflykt 2009

Hem

Arkivet

Bilder

 

Hos Asta i Bäck

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Bertil i berättartagen

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Elevupprop för kontroll att alla var med

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Här är de som var med på vårutflykten

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Källsvedens skola

Här är de som var med på vårutflykten

Här ska en torpskylt stå

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Syskonen framför en ladugård i Skuggebo

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Ett lite annorlunda staket i Skuggebo

Foto: Inga-Lill Gustafsson

En karta över trädgården i Smedstorps Södergård

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Dammfästen från den gamla sågen i Björkhult

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Avslutning i Källeryd

Foto: Inga-Lill Gustafsson

Här ska snart en torpskylt stå

Foto: Inga-Lill Gustafsson