Välkommen till Ulrika

Hem

Arkivet

Unika Ulrika Utredning

Återredovisning av nyhetsbrev och rapporter.

Minns ni alla gånger som vi var på möte eller arbetade med något av de delprojekt som omfattades av Leader + Sommenbygd projekt Unika Ulrika?
Linköpings kommun var projektägare och Stefan Andersson var projektledare. Ordförande för styrgruppen för projektet var Mariann Löfgren. Det var en intressant tid för oss i Ulrika. Det hände saker lite då och då. Hemsidan om Ulrika började få lite spridning i och med att det kom ut en hel del information den vägen.

Nu är projektet åter aktuellt. Det har tagits ut för att "tävla" om att bli bästa Leader-projekt år 2006. Projektledaren, Stefan Andersson, har bett om att få nyhetsbreven tillsammans med slutrapporten publicerade. En rapport tillkommer. Det är en uppföljning som Mariann och Stefan skrev då det åter var aktuellt med en nedläggning av skolan.

I tabellen här nedanför finns de nyhetsbrev och rapporter som Stefan Andersson önskar få publicerade igen. Dokumenten är i formatet PDF. Ett program för att läsa PDF-fler kan du hämta via bilden under tabellen, om du inte redan har gjort det.

Slutrapport 06-08-15 Uppföljning 08-02-10  
Nyhetsbrev 05-03-23 Nyhetsbrev 05-04-28 Nyhetsbrev 05-05-24
Nyhetsbrev 05-06-27 Nyhetsbrev 05-09-14 Nyhetsbrev 05-10-26
Nyhetsbrev 06-01-10 Nyhetsbrev 06-03-08 Nyhetsbrev 06-04-06