Välkommen till Ulrika

Södra Valkebo Röda Korskrets

Hem

Arkivet
 

 

 

Kretsen omfattar Gammalkil, Nykil och Ulrika.

Antal medlemmar 107

Styrelse
Består av 10 medlemmar som träffas fyra gånger per år.

Ordförande

Anne Svensson

013-330 336

Kassör

Anita Staaf

0142-911 21

Verksamheter

Valkebo Södra Rödakorskrets finns representerad vid Landsbygdens dag, Hembygdsdagen och Ulrika "Marken".
Rödakorset ordnar Luciakaffe på Servicehuset.
den 4/5 anordnas Våffelfest i Servicehuset.

För att få in pengar till kassan säljs lotter vid de olika evenemang som Rödakorskretsen deltar i.

Ett listlotteri säljs under året med dragning i Oktober.

Rödakorsbössor finns utplacerade i Ulrika Museum och butiken i Ulrika.

Inom kretsen finns en sömnadsgrupp
Kontaktperson: Ingegärd Pettersson