Välkommen till Ulrika

Olle Slätters kåserier

Hem

Arkivet

Finskomakaren
Karl Karlsson

Varggropen i
Gillersfall

Varggropen

Telekatalog 1961

Olles pappa

Hins jakt och
Håles hästsken

 

 

 Det kom ett mail från Olle Slätter. Olle är, som jag förstår det, bördig ur den ulrikanska myllan. Han har bott i bland annat Gillersfall. I hans text om varggropen i Gillersfall omnämns även Elin och Maj-Lis i Karlsro. Om hur man gjorde i ordning linet för att spinna tråd av dess fibrer. Jag tror att det mesta klarnar om ni läser det Olle skrivit.
Han har skrivit om sin morfar, Karl Rolig, Rolius och på bymål "Rolier" med våra fina östgötska R som uttalas O. Det var väl inte så kul att heta så så att det blev Karl Karlsson. Nåväl, läs vad Olle skriver så får ni ett stycke historia från Ulrika.

Det finns också en bild på en telekatalog från 1961.

Mycke nöje.

Christer