Hem

Arkivet

bildalbum

Styrelse
Öppettider

För bokning av visning resten av året, telefon
0142-91212

Fotoalbum 1

Fotoalbum 2

Länk till Ulrika museum

Föreningens infoblad PDF

E-post till vänföreningen

Museet på Facebook

Min bild av Ulrika.
En utställning med bilder om och från Ulrika.
Har du en bild eller en tavla du vill visa. Kontakta Anne-Britt

Vänföreningen bildades 2002 och har till ändamål att utgöra en aktiv stödförening för Ulrika museum och dess stiftelse. Vi vill sprida information om museet och bidra till att museet blir känt. 

Medlemsavgiften är 250 kr och då får Du boken, som Du hämtar själv i Ulrika eller Linköping, när den kommer ut i höst.

Du kan få den hemsänd via posten men då kostar det 65 kr extra för portot.
Familjemedlem betalar 25 kr, bok ingår då ej.
Medlemmar har också fritt inträde i Ulrika museum.
Medlemmar får information om museet och vänföreningens verksamhet.

Välkommen som medlem! 

BANKGIRO: 5437-9466

Uppge namn, adress, telefon och även e-postadress om Du har någon. 

Kontakta gärna någon i föreningens styrelse

Styrelse

Ordförande

Annika Johansson

013-33 30 72
070-136 85 05

annika.naverdal@telia.com

Vice ordförande

Eva Lindblad

0142-919 14
070-609 25 63

eva.lindblad@gmail.com

Sekreterare

Katarina Eriksson

0142-910 52

 

Kassör

Inga-Lill Gustavsson

0142-912 35
070-376 98 19

gustafsson21@outlook.com

Suppleant

Birgitta Karlsson

0142-911 36

 

Suppleant

Hans Karlsson

0142-911 36

 

ULRIKA MUSEUM

Ulrika har ett helt unikt museum, främst innehållande allmogeföremål från bygden.

Sven Jakob Carlsson samlade i början av seklet på sig tusentals föremål från trakten, nu ordnade och utställda i ett eget museum. Här finns allt från dopklänningar, tyrstickor, vargnät och råttfällor till en gammal T-Ford.

I museets arkiv finns också en del handlingar, foton och skrifter samt tidningsurklipp som intresserade kan studera.

Ordf. i museistiftelsen är Anne-Britt Hult Wång

Tfn. 0142.910 01