Välkommen till Ulrika
 
Hem

Arkivet

Protokoll

Stadgar

Föreningar

 

Byalagets protokoll

 

2007-03-06 Årsmötesprotokoll PDF

2007-02-06 Styrelseprotokoll PDF

2006-11-20 Styrelseprotokoll PDF

2006-09-07 Styrelseprotokoll PDF

2006-05-04 Styrelseprotokoll PDF

2006-03-20 Protokoll konstituerande styrelsemöte PDF

2006-03-02 Årsmöte 06 PDF
Bilaga 1 PDF Bilaga 2 PDF Bilaga 3  PDF Bilaga 4 JPG Bilaga 5 JPG
Övriga handlingar  Handling 1 JPG Revision bygdefond JPG Kassaredogörelse bygdefond Jpg

2006-02-06 Styrelsemöte Bilaga 1 Bilaga 2,  Bilaga 3Bilaga 4 Bilagor som JPG

2005-12-08 Styrelsemöte Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3 Bilagor som PDF

2005-11-01 Styrelsemöte PDF

2005-09-28 Styrelsemöte

2005-06-13 Årsmöte 05